En Aritmos (Informática del Segre, S.L.) utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con las preferencias de los usuarios en base a sus hábitos de navegación. Puedes aceptar todas las cookies, rechazarlas o bien configurar tus preferencias, haciendo clic aquí donde podrás obtener mas información.

News & Articles

Direcció financera i tecnologia: claus per a l'òptima gestió de la tresoreria


La figura del director de Finances és cada vegada més important a l'empresa / Les tecnologies, com els software de gestió financera, faciliten la feina del professional / Els programes informàtics de gestió de tresoreria garanteixen el màxim control financer

No quedar en números vermells, evitar les desviacions de pressupost, obtenir una visió panoràmica de la liquiditat de l'empresa... Cobraments, pagaments, fons, etc. són el pa de cada dia per al director financer d'una empresa, qui ha de lluitar amb la tresoreria i operar amb els recursos econòmics de la mateixa evitant al màxim la seva descapitalització. El director financer de l'empresa s'ha convertit en aquell virtuós dels números, amb àmplies competències financeres i que, a la vegada, la seva figura ha adquirit moltes habilitats empès per un fort procés d'adopció de tecnologia per al control financer.

Avui, al responsable econòmic d'una empresa se li exigeix el desenvolupament de noves competències financeres-tecnològiques (finances a través de noves eines tècniques) per dur a terme la seva tasca. I és que la correcta gestió de la tresoreria en l'empresa és un aspecte fonamental quan es treballa en un context de dificultats econòmiques i financeres per a moltes empreses. Aquest entorn ha provocat l'adopció accelerada d'una gestió encara "més eficaç i professionalitzada" dels recursos. A més, s'han exigit altres aspectes abans gairebé impensables per al director financer, com ara la recerca de fonts de finançament en altres àmbits més enllà del bancari, com ara fòrums d'inversió.

Per sort, la direcció financera ja compta amb múltiples eines per al control de la tresoreria en l'empresa. I aquesta, arriba en un moment de grans complexitats financeres per a les empreses, factor que l'ha fet més necessària que mai. D'aquesta manera, els responsables de l'administració financera ja poden treballar amb una tecnologia que els permeti:

  • Comptar amb una cobertura completa de la gestió de fluxos de tresoreria: pagaments, cobraments, decisions financeres, gestió de riscos de divises, ordres de pagament, conciliació, comunicacions bancàries...
  • Millorar la seva presa de decisions, eliminant possibles incerteses financeres, així com treballar sota un enfocament de tresoreria segons previsions
  • Racionalitzar els costos de finançament de l'empresa adequadament a l'evolució del mercat, a les amortitzacions, canvis en els productes financers contractats...
  • Treballar d'acord amb normes i reglaments: SEPA, LSF, SOX...
  • Reforçar la seguretat en els pagaments realitzats i disminuir els riscos de liquiditat
  • Reduir els costos derivats de tasques manuals, així com millorar l'eficàcia de la gestió financera
  • Treballar compatiblement amb les legislacions local i internacional
Tornar a News & Articles