Logo Aritmos - We deliver result

Business Intelligence
/ Prengui el control, decideixi amb encert

Informació rellevant des del primer minut: analitzi les dades del seu negoci i decideixi amb la informació clau a les seves mans


La velocitat de vertigen a la qual es mouen els negocis avui genera grans quantitats d'informació rellevant. Aquest fet fa molt necessari disposar d'eines que permetin desgranar-la i gestionar-la perquè cobri total sentit la seva presa de decisions a l'empresa.

Per això, els Business Intelligence incorporen les funcions per ajudar en el seu treball diari: proporcionant total visibilitat dels indicadors estratègics del seu negoci i suport per decidir estratègica i encertadament.

Li presentem les eines de Business Intelligence pensades per als usuaris, intuïtives i molt fàcils d'utilitzar. Els usuaris es beneficiaran d'un accés a la informació en temps real i d'una manera autònoma. L'estreta i segura integració dels Business Intelligence amb plataformes ERP garanteix la integritat de les dades i la fiabilitat de la informació crítica per al seu negoci.

Ajudi als seus departaments a convertir la informació en oportunitats tangibles
Direcció General
 • Conegui les seves fortaleses i debilitats
 • Conegui la situació real de la seva companyia
 • Explori la informació fins al més mínim detall
 • Conegui la rendibilitat de cada àrea de la seva companyia
 • Detecti desviacions o anomalies a l'instant
 • Estableixi comparatives de la realitat amb les seves previsions
Direcció Financera
 • On guanyo? On perdo? Aclareixi els seus dubtes
 • Disposi del compte d'explotació online
 • Detecti desviacions en el seu compte de resultats
 • Conegui l'antiguitat del deute dels seus clients
 • Detecti els costos ocults
 • Conegui l'estat de les seves operacions bancàries
Comercial
 • Quin client té una evolució positiva?
 • Quins productes cal potenciar?
 • Rendibilitzi les relacions amb els seus clients
 • Conegui l'evolució de les vendes
 • Conegui el risc abans d'analitzar una venda
 • Conegui la rendibilitat de cadascun dels seus clients
Marketing
 • Què passa si continua la tendència? I si s'inverteix?
 • Controli la seva quota de mercat
 • Controli l'efectivitat dels impactes de les seves campanyes
 • Analitzi la situació i les accions de la seva competència
Recursos Humans
 • Conegui el grau de satisfacció del seu personal
 • Conegui la rendibilitat de cada recurs
 • Controli les desviacions d'absentisme del seu personal
 • Estableixi ratis de seguretat laboral
 • Controli l'efectivitat de cursos de formació
 • Estableixi primes per objectius
 • Fomenti l'eficiència i motivació del seu personal
 • Estableixi paràmetres per trobar el millor candidat
Compres
 • A qui he de comprar i per què? A quin preu?
 • Controli l'efectivitat dels seus proveïdors i els seus temps de resposta
 • Controli l'estoc i estableixi ratis òptims
 • Analitzi i optimitzi els seus pressupostos
 • Estableixi ratis de qualitat dels productes
Informàtica
 • Entregui la informació correcta en el moment precís
 • Redueixi els temps en la generació d'informes
 • Redueixi els costos de propietat i llicència
 • Consolidi la informació dels diferents orígens de dades
 • Millori els temps d'implantació i instal·lació
 • Automatitzi el seu sistema d'anàlisi i reporting
Beneficis Corporatius
 • Redueixi costos
 • Incrementi ingressos
 • Alineï les seves decisions amb l'estratègia de l'empresa
 • Centralitzi la informació en un únic punt d'accés
 • Integri la informació de les diferents àrees del negoci

Vol conèixer tots els detalls d'aquesta solució?

Contacti'ns i un dels nostres assessors it l'informarà.

Solucions de Business Intelligence


Business Intelligence

Business Intelligence

Sol·liciti una demo!

Conegui de forma guiada els beneficis de la solució.


   
   

Rebre el catàleg

Li enviem al seu e-mail