En Aritmos (Informática del Segre, S.L.) utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios y mostrar publicidad relacionada con las preferencias de los usuarios en base a sus hábitos de navegación. Puedes aceptar todas las cookies, rechazarlas o bien configurar tus preferencias, haciendo clic aquí donde podrás obtener mas información.

Sage XRT Treasury
/ La gestió intel·ligent de la seva cadena de valor financer

Sage XRT Treasury és la solució de tresoreria integrada i modular per controlar la liquiditat i les finances de la seva empresa


En un món empresarial cada vegada més complex, la tresoreria ha evolucionat de ser una funció purament de gestió d'efectiu a tenir un paper estratègic clau. Perquè vostè obtingui una visió global en temps real de la seva cadena de valor financer, la solució de gestió de tresoreria Sage XRT Treasury és l'eina que l'ajudarà a dominar aquest entorn. Aquesta tecnologia és una solució de tresoreria integrada i modular que li permet adaptar-se a les necessitats i complexitats financeres creixents que té en el seu dia a dia.

El software de tresoreria proporciona una visibilitat en temps real de la liquiditat de l'empresa i també proporciona una visió del mitjà i llarg termini de la resta dels recursos financers. Sage XRT Treasury disposa de funcionalitats que automatitzen l'enviament i recepció d'informació amb els bancs, a més de disposar d'una potent eina de Business Intelligence que li permetrà analitzar informes, gràfics i quadres de comandament com la posició global o el balanç banc-empresa.

Les complexitats financeres de la seva organització, simplificades a temps real
 • Eviti quedar-se a números vermells i tenir possibles desviacions pressupostàries
 • Millori el capital circulant i aconsegueixi tenir una visió global de la liquiditat
 • Millori la presa de decisions eliminant incerteses
 • Reforci la seguretat en els pagaments
 • Disminueixi els riscos de liquiditat i de mercat
 • Redueixi els costos derivats de tasques manuals
 • Millori l'eficàcia de la gestió financera
 • Cobertura completa i especialitzada en gestió de fluxos de tresoreria: pagaments, cobraments, decisions financeres, gestió de riscos de divises, ordres de pagament, conciliació i comunicació bancària
 • Conformitat amb les normes i els reglaments: LSF, SOX, SEPA...
 • Fàcil integració amb tots els sistemes d'informació del mercat
 • Totalment compatible amb la legislació local i internacional

Avantatges clau de Sage XRT Treasury
Impacta en diversos nivells de l'organització

Corporatiu: pot augmentar el valor de l'empresa.
Tresoreria: redueix la volatilitat, millora el cash-flow, redueix el cost mitjà ponderat de capital.
Funcional: gestiona el risc i redueix els costos bancaris, de cobertura, les despeses d'interessos i el risc de liquiditat.

Informació de decisions estratègiques

Les dades recuperades ajuden a la planificació estratègica i empresarial, a la gestió d'efectiu i pressupostària, i en els informes analítics.
Dediqui menys temps a tasques administratives.

Garanteix la seguretat de les dades

Traçabilitat del flux de dades, gestió de permisos, canvis bancaris segurs i xifrat de dades.

Rendibilitat provada de la inversió

Una completa solució de Business Intelligence.
Productivitat i rendiment millorats.
Reducció de costos i millores de l'eficàcia.
Les característiques de seguretat minimitzen el risc financer i operatiu.

Millora la col·laboració

Optimitza les relacions empresarials i la col·laboració interna i externa.

Vol conèixer tots els detalls d'aquesta solució?

Contacti'ns i un dels nostres assessors it l'informarà.

Cobreixi tots els seus fluxos financers i incrementi el benefici econòmic del seu negoci


Gestió d'operacions financeres
Conciliació bancària
Gestió de liquiditat
Reporting i business intelligence
Mitjans de pagament i comunicació bancària
GESTIÓ DE TRESORERIA:

Seguiment de la posició diària i optimització de saldos en data valor.

REPORTING I BUSINESS INTELLIGENCE:

Gràcies als informes, gràfics, anàlisi, quadres de comandament i indicadors estàndard que vénen per defecte, obtindrà una visió general i analítica del departament financer.

COMUNICACIÓ BANCÀRIA:

Podrà comunicar-se de manera automàtica amb les seves entitats bancàries. El sistema proactivament importarà l'extracte bancari i l'integrarà en l'aplicació.

OPERACIONS FINANCERES:

Solució que permet gestionar i controlar les operacions de finançament i d'inversió a mitjà i llarg termini.

RISC DE CANVI:

Controli i gestioni el risc que provoca treballar amb divises en operacions internacionals.

CONCILIACIÓ COMPTABLE:

Automatitzi la conciliació de la Norma 43 amb els moviments comptables.

COBRAMENTS I PAGAMENTS:

Generació i enviament de remeses de cobraments i pagaments. Gestió completa dels diferents nivells de seguretat en les comunicacions banc-empresa i intragrup.

PRESSUPOSTOS DE TRESORERIA:

Gestió i seguiment del pressupost anual de tresoreria. Pot controlar les desviacions produïdes entre el previst i el real.

COMPTABILITZACIÓ AUTOMÀTICA:

Generi automàticament els assentaments comptables a partir de la informació extreta de diferents fonts (Norma 43, Excel...) per integrar-los directament en el sistema comptable de l'empresa.

SIGNATURA ELECTRÒNICA:

Gràcies a la validació mitjançant signatura electrònica podrà garantir la integritat, la confidencialitat i traçabilitat dels pagaments.

SWIFTNET:

Faci connexions internacionals bancàries a través del servei Swiftnet. Tant per la recepció com per l'enviament de pagaments.

PODERS BANCARIS:

Podrà gestionar els poders bancaris d'una forma segura per banc, compte o per operació; a més, podrà enviar cartes automàticament als bancs per informar de qualsevol modificació.

NETTING:

Podrà centralitzar i compensar les factures intragrup.

Sol·liciti una demo!

Conegui de forma guiada els beneficis de la solució.


   
   

Rebre el catàleg

Li enviem al seu e-mail


   
   
Novetat

Kit Digital

Convocatòria d’ajudes.